HELP MEE

Schenken & Nalaten

Vrienden met rijst HIMALAYA
2015-06-04 14.07.30 HDR

Schenken en nalaten

Je kunt op meerdere manieren Stichting ‘Vrienden Met Rijst’ steunen. Wij zijn merendeels afhankelijk van giften. Om ons werk te kunnen doen hebben we vrienden nodig. Daarom hebben we het liefst dat je ons structureel ondersteunt. Gelukkig helpt de Belastingdienst mee. Die heeft ons erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarvoor moeten we aan strenge eisen voldoen. Onze financiën moeten op orde zijn en onze bestuurders mogen geen beloning ontvangen. Bovendien moeten wij steeds een actueel beleidsplan hebben. De ANBI-status betekent dus niet alleen dat je van je bijdrage fiscaal voordeel kunt hebben; het betekent ook dat jouw gift goed terecht komt. 

Wil je ons helpen? Dan kan dat op meerdere manieren!

We zetten ze voor je op een rij:

Eenmalige of maandelijkse gift

Omdat wij een ANBI-status hebben, is jouw gift binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een eenmalige gift kun je over maken via Ideal door naar ‘DONEREN’ te gaan onderaan deze pagina. Ook kun je via deze site een machtiging invullen voor een eenmalige of maandelijkse gift. Ga dan ook naar ‘DONEREN’.

Periodieke schenking

Je kunt ook gebruik maken van het gunstige belastingvoordeel via de periodieke schenking. Daarvoor schenk je minimaal vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag aan ‘Vrienden Met Rijst’. De Belastingdienst eist dan dat je dit vast legt in een schriftelijke overeenkomst. Een periodieke schenking mag volledig van je belastbaar inkomen worden afgetrokken. Bovendien hoeft ‘Vrienden Met Rijst’ er geen schenkingsbelasting over af te dragen. Wil je zo’n schenkingsovereenkomst met ons aangaan? Neem dan CONTACT met ons op via de contactpagina. We helpen je graag verder.

Een legaat of erfstelling (testament)

Zelfs als je de aarde verlaat, kun je ons nog blijven steunen, door een legaat of erfstelling in je testament op te nemen. We leggen uit hoe het werkt. Je kunt via de notaris vastleggen waar jouw geld en bezittingen naar toe gaan bij overlijden. Naast familieleden of vrienden kun je ook een goed doel, zoals ‘Vrienden Met Rijst’, in je testament opnemen. Als je niets regelt gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen. Als je helemaal geen familie hebt, gaat je bezit naar de overheid.

Via een legaat leg je vast dat een specifiek bedrag of deel van je bezit naar ‘Vrienden Met Rijst’ gaat. Via een erfstelling gaat het om een bepaald percentage van je hele nalatenschap.

Wil je ons in je testament opnemen of gewoon meer weten? Neem dan CONTACT met ons op via de contactpagina. We helpen je graag verder.