Blog #9

zieken genezen is extreem normaal

zieken genezen is extreem normaal

Een Held geneest de zieken

Zieken genezen is extreem normaal! Jezus zei het heel duidelijk in Markus 16:17-18: het is een ‘teken’ dat de gelovigen volgt. Een machtig en tastbaar bewijs voor de hele wereld dat Jezus echt is!

Genezen doe je niet uit eigen kracht, maar door de Heilige Geest die in je woont. En bovendien niet op eigen titel, maar “in de Naam van Jezus”. Alleen moet jij wel in actie komen. Door in geloof je handen op mensen te leggen en de ziekte te bevelen hen te verlaten. Dit hebben we niet zelf bedacht. Dit is wat de Bijbel ons leert. In de praktijk zien we dat het werkt! We hebben met eigen ogen gezien hoe doven weer horen; blinden weer zien; verlammingen worden opgeheven; astma, reuma en allergieën verdwijnen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat het geheim was? Elke keer weer: niet nadenken maar geloven en doen!

Jezus deed het voor

Jezus leerde zijn discipelen hoe genezing werkt. Hij deed het voor en stuurde ze erop uit om te oefenen (Lukas 9:1-2 en 10:1). Tot hun eigen stomme verbazing hadden ze resultaat (Lukas 10:17). En nu ben jij aan de beurt, Held van God! Ook jij kunt het leren. Echt waar! Misschien ken je dit niet en denk je: “Die lui zijn gek! Dit is kwakzalverij!” Lees deze blog dan even door. We helpen je graag op weg.

We hebben het niet over medisch handelen

Wie ziek is heeft soms een dokter nodig. We zijn blij dat ze er zijn. Maar Jezus heeft zijn eigen manier van genezen: met de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest.

Als Held van God blijf je ver weg van medisch handelen. Je bent geen dokter en stelt dus geen diagnoses en geeft geen adviezen over behandelingen of medicijngebruik. Het enige dat jij doet is de zieke de handen opleggen en de ziekte commanderen om het lichaam te verlaten. We leggen zo uit hoe het werkt.

Jezus betaalde voor genezing

Iedere christen gelooft dat Jezus stierf voor onze zonden. Maar dat was niet alles! Voordat Hij stierf, werd Hij gemarteld. Zijn lichaam werd zo verschrikkelijk toegetakeld dat Hij bijna niet meer herkenbaar was. In Jesaja 53:5 en 10 kun je lezen dat dit de wil van God was. Hij wilde dat Jezus de wonden en ziektes van de hele wereld zou dragen. En Jezus deed dat! Op die manier betaalde Hij voor de genezing van de hele wereld. Als je ooit in de hemel komt, zul je dit met je eigen ogen zien. Je zult Jezus op de Troon zien zitten met de verse wonden nog in zijn lichaam. Als een lam dat geslacht is. Er is bovennatuurlijke genezing in de “striemen” van Jezus. Als je die hemelse waarheid gelooft en hem op aarde toepast, zul je mensen zien genezen.

Niet naast je schoenen lopen

Zieken genezen hoort bij extreem normaal christendom. Laat je niet wijs maken dat het alleen maar is weggelegd voor hele bijzondere mensen. Zelfs door de handen van kinderen gebeurt het! We hebben het ontelbare keren zien gebeuren. Als het door jouw handen gebeurt, ben je daarom dus niet bijzonder. Alleen maar extreem normaal!

Ziekte is een overweldiging

We vallen maar met de deur in huis: Ziekte is geen cadeau van God, maar een rotstreek van de tegenstander. De Bijbel noemt het een “overweldiging” door de duivel. (Handelingen 10:38) Ziekte is een vijand die (een deel van) het lichaam van iemand gevangen houdt en terroriseert. En zo moet je het ook behandelen. Wat zou jij doen als er een valse hond aan je broekspijp hing? Gewoon hard schoppen toch? Nou, met ziekte werkt het net zo! Je moet het wegjagen in Jezus’ Naam!

Geen vaste methode

Het genezen van zieken werkt niet volgens een vaste methode. Om dat te demonstreren, zie je in de Bijbel de vreemdste manieren: kijken naar een koperen slang; onderdompelen in vies water; een modder-spuugpapje smeren; een kwast aanraken; in iemands schaduw gaan zitten; zweetlappen; olie smeren en ga zo maar door. Al deze dingen hadden echter één ding gemeen: er kwam geloof bij kijken. Óf bij degene die genezing nodig had óf bij degene die het uitdeelde. En zo werkt het nog steeds.

Spreek tegen het probleem!

In Markus 11:23 legt Jezus uit hoe je een probleem kunt wegbidden, of eigenlijk: wegsturen. Hij vergelijkt het met een berg die in de weg staat. Om die weg te krijgen moet je drie dingen doen: 1. Er tegen spreken; 2. Geloven en 3. Niet twijfelen. Dit principe geldt voor allerlei situaties; ook voor het uitdrijven van demonen en het genezen van zieken. We leggen het uit.

In de Bijbel zie je Jezus vaak tegen ziekte spreken. Dat doet Hij niet voor niets. Net als demonen heeft ook ziekte geestelijke oren. Door er in geloof tegen te spreken, moet het in beweging komen en … verdwijnen. Jezus deed dit onder andere bij de schoonmoeder van Simon. Zij had hoge koorts had. Hij bestrafte de koorts en de koorts ging onmiddellijk weg. (Lukas 4:38-39) Zo werkt dat! Jezus riep geen “foei!” tegen de koorts! Hij gebruikte zijn autoriteit en kracht om de koorts met geweld weg te jagen.

Lange smeekbedes aan God helpen niet. Dat zie je Jezus of zijn discipelen ook nergens doen. God wil het al lang! Je hoeft dat echt niet meer te vragen! Waar het nu nog om gaat is dat jij in actie komt; dat je de ziekte direct aanspreekt en commandeert om te vertrekken. Dat mag je doen. Jij bent een kind van God, toch?! Dan mag je Hem vertegenwoordigen!

Twee spelregels: geloven en niet twijfelen

Een zieke genezen doe je door geloof. En geloof komt uit je geest, die verbonden is met Gods Heilige Geest. Aan je verstand heb je dan weinig. Je kunt toch niet begrijpen hoe het werkt en dat hoeft ook niet. Als je voor een zieke staat en de ziekte beveelt die persoon te verlaten, ga dan dus niet nadenken of redeneren. Want dan “twijfel” je. Het Griekse woord voor twijfelen is “diakrino”. Dat betekent “door te (be)oordelen”. Je besluit als het ware naar de werkelijkheid te kijken door de ogen van je verstand. Maar dat werkt niet.

Discussies en argumenten

Veel religieuze mensen worden boos als je zieken geneest. Ze begrijpen de geestelijke wereld niet en proberen alles met hun verstand te beredeneren en te beoordelen. Daarom veroordelen ze jou of gaan zij de discussie met je aan. Het leidt nergens toe. Ga dus niet in discussie. Het Koninkrijk van God is niet een koninkrijk van woorden, maar van kracht!

Wat als het niet lukt?

De realiteit is dat we niet iedereen zien genezen. Ook wij hebben vrienden en geliefden door ziekte zien sterven en wel eens een dokter nodig gehad. Maar God blijft trouw aan Zijn Woord en bewijst door genezingen en bevrijdingen dat Jezus leeft. In de loop van de jaren hebben we zo veel mensen Gods genezing zien ontvangen. Niet omdat God er toevallig zin in had, maar omdat gewone gelovigen besloten te gaan geloven en te doen wat er in Gods Woord staat: “Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Markus 16:18)

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. Deel 9 van het Handboek helpt je om zieken te genezen door de kracht van de Heilige Geest.