Blog #4

extreem normale goedheid

extreem normale goedheid

Inburgeren!

Wie in een nieuw land komt wonen, moet inburgeren. Zo is het ook als je onderdaan wordt van het Koninkrijk van God. Als eerste moet je leren wie God is: 100% goedheid. Als je dat niet gelooft, zal je leven als Held moeizaam zijn. Het is immers lastig samenwerken met iemand die je niet voor 100% vertrouwt. Dat geldt ook voor God.

100% goedheid; 0% duisternis!

God de Vader is 100% goed en 100% licht. Zijn karakter is perfect! Jezus lijkt 100% op Zijn Vader en doet 100% wat Hij de Vader ziet doen. En Zijn Heilige Geest die in je woont, brengt diezelfde 100% met zich mee!

De Koning van het Koninkrijk van God is dus perfect! De bedoeling is dat je op Hem gaat lijken. (1 Johannes 4:17) Dat je doet wat Hij doet, denkt wat Hij denkt en spreekt wat Hij spreekt. Maar Wie is de Koning eigenlijk? Hoe zit Hij in elkaar? Hoe is Zijn karakter? En hoe kijkt Hij naar jou?

Het karakter van Jezus

In de Bijbel kun je Jezus beter leren kennen. Je kunt zien hoe Hij van mensen houdt; hoe Hij Zijn Vader altijd gehoorzaamt; hoe Hij opkomt tegen onrecht; hoe Hij een hekel heeft aan religieuze onechtheid; en hoe Hij zelfs trouw is tot in de dood, en dat allemaal uit liefde voor mensen.

Maar er is meer, veel meer! Jezus lijkt namelijk 100% op Zijn Vader. Die twee zijn één. Dus als je de Koning wilt kennen, zul je ook de Vader moeten kennen. Gelukkig vertelt God in Zijn Woord Wie Hij is en Hoe Hij is.

De Namen van God: 100% extreme Goedheid en passie!

Veel mensen beweren dat de God uit het Oude Testament keihard is. Maar wie de Bijbel goed bestudeert weet beter. Alles wat Hij doet, komt voort uit pure passie. Zijn extreme Goedheid en liefde wegen altijd het zwaarst. Zorg dat je Hem écht leert kennen. Kijk bijvoorbeeld eens in Exodus 33 en 34. Daar laat God Zijn echte karakter zien.

In Exodus 34 laat Hij Zijn eretitels en Namen aan Mozes voorbij trekken. Die titels en namen staan voor Zijn karakter en Zijn reputatie en de dingen die Hij belangrijk vindt. Hoe kijkt Hij tegen mensen aan? Hoe staat Hij in relaties? Welke keuzes maakt Hij? Hoe gedraagt Hij zich? Wat vindt Hij fijn? En waar heeft Hij een hekel aan? Het blijkt allemaal uit Zijn Namen. Al Zijn Namen staan voor een stukje van Zijn Goedheid. Dat is waar Hij trots op is en waar je Hem altijd op kunt aanspreken.

God zal Zijn Namen altijd waar maken. Zijn Namen zijn samen te vatten in één Naam: Jezus/Yeshua; de God die redt! De redding voor alle mensen is opgesloten in de namen van God! Als we die namen nader gaan bekijken zul je verbaasd staan over Zijn onbeschrijflijk mooie karakter. Wie dan nog durft te beweren dat God een nukkige, wraakzuchtige, oordelende boeman is, heeft er geen bal van begrepen!

Gods kostbaarste bezit: Zijn Goedheid

Alle Namen van God tezamen staan voor Zijn Goedheid. Het Hebreeuwse woord voor “Goedheid” is “tûb”. (Strongs H2898, klinkt als “toeoev”) “Tûb” is een verzamelnaam van iemands rijke bezit; zowel materieel als spiritueel: liefde, passie, vreugde, waardevolle bezittingen, opbrengsten en oogst; dingen van superieure kwaliteit; voorspoed; zegening; welzijn; rechtvaardigheid en schoonheid. Kortom: de dingen waarmee de eigenaar mag pronken en die hem aanzien geven. In Exodus 34:5-7 trekt deze Goedheid in al haar facetten en pracht aan Mozes voorbij, als een Rivier die steeds weer iets nieuws met zich meevoert om je aan te vergapen. God spreekt Zijn Namen uit. Zijn “Goedheid” …

Kijk even met ons mee:

“YAHWEH”: Ik Ben er en zal er voor je zijn

 “EL”: Ik Ben de Enige en de Sterkste

“RACHÛM”: Ik Ben je “Moeder”; Ik voel met je mee; Ik koester en bescherm je

“HANNÛN”: Ik Ben een Nederige Koning, Hersteller van Relaties

“AREK AP”: Ik Ben Niet Snel Boos

“RAB CHESED”: Ik Ben Kampioen Lieve Dingen Doen

“RAB EMET” Ik Ben 100% Trouw, Betrouwbaar en Geloofwaardig.

“CHESED NASAR” Ik Blijf Mijn Goedheid over je Uitstorten … Wat jij ook doet!

“NASA AWON”: Ik Verlos je van je Oude “Ik”

“NASA PESHA”: Ik Verlos je van je Schuld

“NASA HATTA’T”: Ik Herstel jouw Puurheid

“LO NAQAH”: Ik Zie Niets Door De Vingers! (Daarom moest Jezus komen.)

In het Handboek voor Helden duiken we samen in die Rivier van Gods Goedheid. Verwonder je over Zijn Namen en laat je overtuigen dat Hij altijd het beste voor je wil! Je moet inburgeren!

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. Deel 4 van het Handboek gaat helemaal over de Goedheid van God en de betekenis van Zijn Namen.