Blog #12

sta op tegen dode religie!

sta op tegen dode religie!

Geen compromissen met “goed nieuws”

Een Held van God, kan geen compromissen sluiten over het evangelie. Het “goede nieuws” moet zichtbaar en tastbaar worden door liefdevolle daden, genezingen en bevrijdingen. Helaas begrijpen veel christenen dit niet. Sommigen worden zelfs boos als je deze dingen gaat doen. Hoe komt dat toch? Zo had Jezus het toch bedoeld?

Hoe het allemaal begon

Het sterven en de opstanding van Jezus was niet het einde van het “goede nieuws”. Sterker nog: daarna begon het pas echt! De Heilige Geest kwam naar de aarde. De vijand zag zijn grootste nachtmerrie uitkomen: een invasie uit de hemel! De Heilige Geest kwam met al Zijn kracht wonen in de volgelingen van Jezus. Iedereen die de Geest ontving, werd een Held en ging op Jezus lijken en “Jezus-dingen” doen. Zij namen explosief in aantal toe. De bevrijding van de aarde was begonnen!

Antichrist: “tegen de gezalfde”; tegen Christus in jou!

Satan schrok zich een ongeluk. Hij zag een leger van Helden ontstaan en groeien. Hij wist dat hij zijn grip op de aarde zou verliezen. Daarom begon hij de Helden tegen te werken.

De apostel Johannes schrijft dat er op aarde een boze geest actief is die antichrist heet. (1 Johannes 4:2-3) Deze geest verzet tegen de Heilige Geest en de Helden van God. Zijn naam betekent “tegen Christus”, dus “tegen de Gezalfde” of “tegen de zalving”. Antichrist is een sterke leugengeest, die een heel netwerk van misleidingen heeft neergelegd in de christelijke wereld. Van het christendom die in oorsprong een beweging van Gods Helden geleid door de Heilige Geest is, heeft hij een gewone religie gemaakt, zoals alle andere godsdiensten op aarde.

Maar religie is een misleiding! Het is ontworpen in “de poorten van de hel” om te voorkomen dat de mensen gaan doen waar God hen voor gemaakt heeft. Geesten van religie roepen en doen het tegenovergestelde van wat God wil dat je gelooft of doet. Ze werken Jezus, “De Gezalfde” 100% tegen. Ze zijn 100% anti-Christus. Hun belangrijkste doelen zijn erop gericht dat jij je niet als Held gaat gedragen. Hun werkterrein is: de kerk! Geesten van religie zijn in Nederland heel succesvol. Kerken zitten zo vol met religieus gedoe dat de Helden van God nauwelijks uit de verf komen.

Wat doet de geest van antichrist en religie?

Johannes legt uit hoe je die geest van antichrist en religie kunt herkennen. Hij maakt een karikatuur van de persoon en het karakter van God en hij liegt: “Jezus is niet echt De Christus; Hij is niet echt de baas; De Heilige Geest is een vage, ongrijpbare kracht; God is niet echt een Vader, dus Hij kan ook nooit jouw Vader zijn!; God heeft niet echt een Zoon, dus jij kan nooit Zijn zoon (of dochter) zijn! en Jezus is niet werkelijk ‘in het vlees’ gekomen, dus Hij kan ook niet in jouw vlees/lichaam wonen!” (Zie voor een compleet overzicht 1 Johannes 2:22-23, 1 Johannes 4:2-3 en 2 Johannes 1:7 en Psalm 2.).

Jezus hield van iedereen, maar haatte religie!

Iedereen weet dat Jezus altijd omging met zondaars. Hij hield van hen en wilde hen met liefde het Koninkrijk binnen brengen. Maar bij één soort zonde was Hij altijd keihard: de zonde van dode religie. Als je een Held wilt zijn, doe je als Jezus: sluit nooit een compromis met religie. Als je het toch doet, haal je de kracht uit het evangelie. Dan zet je de Heilige Geest Zelf buiten spel. Als je dat doet, kan niemand je meer helpen.

Religie is een veelkoppig monster

Religie is in feite een wereldwijde verzetsbeweging tegen het Koningschap van Jezus en tegen de Heilige Geest. Daarom verzet hij zich ook tegen de Helden van God. Hij maakt een boze karikatuur van God de Vader. Daarom dreigt hij met de wet, veroordeling en straf. Hij wil dat je buigt, vlucht of in opstand komt.

Hij wil niet dat je je als Held gaat gedragen. Daarom liegt hij tegen je en laat je denken dat je een zondaar en slaaf bent in plaats van een zoon of dochter van God. Hij probeert je klein te houden. Daarom wil hij niet dat je op je benen gaat staan, maar dat je een geestelijke baby blijft. Religie wil dat je je slecht gaat voelen. Hij wil je weer schuldig, beschaamd en bang laten voelen. Hij rooft de vrede uit je hart. Hij haat blijdschap, liefde en kracht. Daarom werkt hij ook Gods liefde tegen.

Religie probeert je te beroven van je vrijheid. Daarom legt hij je allemaal regels op die Jezus nu juist buiten werking heeft gesteld. Zo probeert hij je te betoveren. Je wordt opnieuw bang gemaakt met veroordeling en straf.

Religie berooft je van je vrijheid. Hij eist dat jij je onderwerpt aan kerkleiders, aan groepsdruk en aan theologie. En religie gaat steeds over je grenzen heen; ook financieel.

Religie is bang voor vrouwen. Daarom houdt hij hen klein en zet hij hen buiten spel. Daarbij misbruikt hij de Bijbel en legt hij hen wetten op.

Religie wil je afleiden van je missie op aarde. Hij wil dat je je richt op de hemel, om zoekende mensen op aarde te laten barsten.

Religie wil niet dat Gods liefde en kracht door je heen gaat stromen. Daarom richt hij zich op zonde, schuld en oordeel. Daar bouwt hij een heel systeem van theologie omheen. Terwijl Jezus van je vraagt dat je opkomt voor het recht en omziet naar mensen in nood, valt religie je lastig met regeltjes en systemen.

Religie zegt dat God zondaars haat. Hij wil dat je ze veroordeelt. Hij wil niet dat je met ze omgaat, maar je terugtrekt op je eigen christelijk eilandje. Dan wordt de wereld niet bereikt en dus niet gered. En dan ben jij dus voor niets op aarde geweest.

Religie haat de Heilige Geest. Daarom doet hij net alsof de Heilige Geest niet bestaat. Hij wil je laten geloven dat je er helemaal alleen voor staat en het helemaal zelf moet doen. En als je eenmaal sterft, zul je daarover ook nog eens rekenschap moeten afleggen aan een boze God.

Religie wil dat je denkt dat God heel ver weg is. Hij wil niet dat je gelooft dat de Heilige Geest in je woont.

Religie wil ook niet dat je bidt. Daarom doet hij net alsof gebed niet helpt. God is ver weg in de hemel en hoort jou toch niet. God is trouwens niet geïnteresseerd in jou.

Religie wil niet dat je samenwerkt met de Heilige Geest. Hij probeert te voorkomen dat je bovennatuurlijke dingen doet. Daarom schrijft hij het werk van de Heilige Geest toe aan de duivel. Hij wil niet dat je zieken geneest of demonen uitdrijft. Daarom probeert hij je alles te laten beredeneren. Religie wil dat je discussieert. Religie wil altijd discussiëren en gelijk hebben. Zo maakt hij relaties tussen mensen kapot en veroorzaakt hij kerkscheuringen.

Religie bouwt zijn eigen kerk en trekt zich niets van Jezus aan. Hij verruilt de Heilige Geest voor een systeem. Hij laat de kerk op een theater lijken, waar je alleen maar kunt consumeren. En de voorstelling spijkert hij ook nog helemaal dicht met tradities en liturgie.

Religie houdt van show. Hij zit vol met uiterlijk vertoon, maar is van binnen leeg. Daarom zal hij nooit vervullen.

Religie intimideert. Hij dreigt je de kerk uit te zetten als je Jezus gaat volgen.

Deze lijst met religieuze trucs is nog lang niet af. Maar ons punt is vast duidelijk. Religie is een systeem, waar je ver van weg moet blijven!

Sta op tegen dode religie

Om Jezus echt te kunnen volgen, zul je moeten afrekenen met dode religie. Helaas heeft dat een prijs: je zult nare confrontaties krijgen met mensen die nog onder invloed van religie staan; en die vind je veelal in de kerk. Het kunnen zelfs je eigen vrienden of familieleden zijn. Dat kan heel ontmoedigend zijn, maar je vasthoudendheid zal beloond worden!

EXTREEM NORMAAL, Handboek tegen religie

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe.

Deel 1 tot en met 11 van dit Handboek gaan over een Held worden. Het helpt je om de juiste stappen te zetten om het leven van een Held te gaan leiden en Heldendaden te doen.

In de Delen 12 tot en met 18 helpen we je om dode christelijke religie te herkennen en uit je leven weg te doen.

We zullen tientallen trucs, leugens en strategieën laten zien die religie gebruikt om Gods Helden te foppen en vast te laten lopen. Voor alles wat God heeft bedacht om je een sterke Held te maken, hebben religieuze geesten iets uitgevonden om je klein te houden. Als je erin trapt, wordt je een “held op sokken”.