Blog #11

lijden en vervolging zijn extreem normaal 

lijden en vervolging zijn extreem normaal 

Waarom is er zoveel lijden?

De meest gehoorde vraag die mensen stellen is: “Als God almachtig is, hoe kan het dan dat er zo veel lijden in de wereld is?” Of: “Als Jezus geneest, hoe kan het dan dat zo veel mensen –ook christenen– dood gaan aan gruwelijke ziektes?”

De wereld zit vol met mensen die lijden. Veel mensen geven God de schuld. Maar is dat terecht? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?

God heeft de aarde aan de mensen gegeven

God heeft het niet voor het zeggen op de aarde. Niet omdat Hij dat niet zou kunnen, maar omdat Hij dat niet wil. Hij heeft ervoor gekozen om mensen de macht op aarde te laten hebben. Kijk maar in Psalm 115:16: “De hemel, de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.”  Niet Hij, maar wij zijn verantwoordelijk voor wat er op aarde gebeurt. Hij grijpt dus niet zomaar in. Als we Hem op aarde nodig hebben, verwacht Hij van ons dat we Hem erbij betrekken. Dat heet “bidden”. Bidden is God uitnodigen om op aarde in te grijpen. Heb je er ooit zo over nagedacht?

Oorzaken van lijden

Lijden kan veel oorzaken hebben. Maar God staat niet in dat rijtje. We bekijken er een paar.

  • Sommige mensen lijden omdat anderen hen onrecht aandoen.
  • Wie de grenzen van de wet over gaat krijgt met de rechter te maken. Die heeft het recht om mensen straf op te leggen. En straf bestaat uit het toebrengen van lijden.
  • Lijden door zinloosheid. De Bijbel spreekt zelf over zinloos lijden. Omdat mensen zich van God hebben afgekeerd, lijdt de hele schepping aan “zinloosheid” en “verderf”, waardoor er heel veel zinloos lijden is. (Zie Romeinen 8:20-22) Dingen en mensen gaan gewoon stuk.
  • Een rotstreek vanuit de geestelijke wereld. Satan en zijn demonen hebben maar één doel: zo veel mogelijk mensen kapot maken. En daar zijn ze heel goed in. (Zie Johannes 10:10)
  • Domme pech. Lijden door toevallige gebeurtenissen of ongelukken. Jezus noemt het voorbeeld van een toren die instortte, waardoor 18 mensen om het leven kwamen. Niemand zag het aankomen of kon er iets aan doen, maar het gebeurde gewoon. (Zie Lukas 13:4)
  • Christenen die geen “goede werken” doen. Christen zijn op aarde om mensen te dienen. Ze zijn hier om het lijden van mensen te beëindigen of te verzachten. Maar als de christenen niets doen, blijven die mensen dus lijden. Jezus is daar niet blij mee. (Zie Mattheüs 25:41-46)
  • Christenen die geen zieken genezen of demonen uitdrijven. Christenen hebben van Jezus de opdracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Daarvoor hebben ze speciaal van Jezus autoriteit en kracht gekregen.

Jezus kwam om mee te lijden en het lijden te stoppen

Er is veel lijden dat we niet kunnen begrijpen. We hebben niet alle antwoorden. Maar één ding weten we wel: Jezus kwam naar de aarde om het lijden te stoppen. Hij kwam om zich voor 100% met ons te identificeren. Hij kwam om mee te maken wat wij meemaken; voelen wat wij voelen; lijden hoe wij lijden. Hij ging daar zelfs zo ver in dat Hij al het lijden van de wereld (zonde, de gevolgen van zonde, verwondingen, ziekte en zelfs de invloed van de dood) in Zijn eigen lichaam heeft gedragen. Hij weet dus wat wij voelen en voelt met ons mee! Dat deed Hij 2000 jaar geleden; en dat doet Hij nog steeds. (Zie Hebreeën 4:15-16). 

Jezus is de “Man van Smarten”

Jezus wordt de “Man van Smarten” genoemd. (Zie Jesaja 53:3) Dat is omdat Hij in alles met ons kan mee voelen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Hij heeft er zelf ook aan geleden:

Jezus was een buitenechtelijk kind, dakloos en een vluchteling. Hij is afgewezen, vervolgd, opgejaagd, met de dood bedreigd, verraden door zijn beste vrienden, onschuldig gevangen gezet, gepest en vernederd, gemarteld, ziek gemaakt en op een afschuwelijke manier dood gegaan. 

Wie Jezus volgt, zal lijden tegenkomen

Als je Jezus, de “Man van Smarten” wilt volgen, moet je er rekening mee houden dat je zelf ook in dit soort situaties terecht kunt komen. Ofwel omdat je zelf moet lijden; ofwel omdat je anderen die lijden moet helpen. Zolang je Jezus volgt, zal lijden dus een belangrijk thema in je leven zijn. 

De Heilige Geest wil zijn waar mensen lijden

Wil je de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren? Zorg dan dat je omgaat met mensen die lijden. Gods Geest houdt ervan om dicht bij mensen te zijn die kapot zijn en het niet meer zien zitten. Daarvoor is Jezus, “De Gezalfde”, immers naar de aarde gestuurd: om de gebrokenen van hart te genezen. (Jesaja 61:1-2) Hij wil altijd dichtbij hen zijn. (Psalm 34:19) Als jij naar zulke mensen toegaat om namens Jezus van hen te houden en hen te dienen, zul je de Heilige Geest binnen in je ervaren. Omdat de Heilige Geest in jou kan voelen wat deze mensen voelen, zul jij je in hun situatie en lijden kunnen inleven. God breekt dan jouw hart voor die mensen. En doordat jouw hart gebroken wordt, kan Gods liefde en genezende kracht door jou heen naar hen toe stromen. De Bijbel noemt dat “met ontferming bewogen worden”. Gods liefde en kracht komt op gang door (mee-)lijden.

Als jij het lijden van een ander verzacht, dan dien je Jezus

God wil zijn bij mensen die lijden. Hij voelt Zich één met hen! Als jij lijdende mensen helpt, help je Hem. Hij zegt: “Wat je voor mijn geringste broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.”. (Mattheüs 25:40) En het mooie is dat Hij voor jou zorgt als jij voor anderen zorgt. (Jesaja 58:6-8).

Soms stuurt Hij zelfs engelen bij je langs, in de vorm van mensen. Ze komen langs om te kijken hoe jij omgaat met mensen die hulp nodig hebben. De Hebreeën-schrijver zegt hierover: ”Vergeet nooit om gastvrij te zijn. Het kan zijn dat je zonder het door te hebben een engel van God onderdak geeft.” Mooi hè? Jezus vraagt van ons geen godsdienstige rituelen, maar gewoon dat we lijdende mensen helpen!

Christenvervolging: lijden voor Jezus

Als Held van God moet je er rekening mee houden dat je vroeg of laat zult lijden omdat je bij Jezus hoort en “Jezus-dingen” doet. Bij Jezus horen, is nu eenmaal niet neutraal en de vijanden van God zullen proberen je aan te vallen. Mensen in landen waar organisaties als Open Doors actief zijn, ervaren dat dagelijks aan den lijve.

Eén ding mag je altijd weten: Als jij moet lijden voor Jezus, zal dat niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. Jezus zal dat lijden met je mee dragen. We kennen veel verhalen van vrienden die om wille van Jezus gevangen zijn gezet of zelfs gemarteld. En steeds opnieuw horen we dezelfde getuigenissen: “Jezus was erbij! Hij kwam bij me in de gevangenis en troostte me. Hij ging met me mee toen ik uit mijn land moest wegvluchten. Hij is overal.”

Als jij lijdt, voelt Jezus het ook! Als jij vervolgd wordt, voelt Hij zich ook vervolgd. Daarom vroeg Jezus aan de christenvervolger Saulus ook: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”. (Handelingen 9:4) Wie aan de Helden van Jezus komt, komt aan Hem!

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. In Deel 11 van het Handboek kun je meer lezen over lijden en vervolging. Je zult dan beter begrijpen waarom je op aarde bent!