Blog #8

kom in actie met de heilige geest

kom in actie met de heilige geest

Een Held doet Heldendaden

Een Held is pas een echte Held als hij ook Heldendaden doet. Praatjesmakers zijn er genoeg, maar een Held van God komt in actie. In het natuurlijke én in het bovennatuurlijke. Het evangelie is heel concreet en praktisch. Het gaat niet over woorden maar over doen! Honger wordt niet gestild door het lezen van een menukaart. Je wilt een vol bord!

Praten over goed nieuws is zelf nog geen goed nieuws

Veel christenen praten alleen over “het goede nieuws”. Maar zo is het nooit bedoeld. Kijk maar hoe Jezus het voordeed. Hij ging rond, deed goed en genas iedereen die door demonen overweldigd was. (Zie Handelingen 10:38) Overal waar Hij kwam, zorgde Hij dat de mensen kregen wat ze écht nodig hadden. En soms is dat gewoon een bord met eten of een hand op je schouder. Maar vaak ook een bovennatuurlijk wonder. Als jij een Held wilt zijn, moet je gaan doen wat Jezus deed!

Bovennatuurlijk is extreem normaal

Een Held van God kent de kracht van de Heilige Geest. Demonen uitdrijven, zieken genezen; het bovennatuurlijke is extreem normaal voor hem. Het hoort er helemaal bij! Niet om interessant te doen, maar om het evangelie handen en voeten te geven. Bevrijding en genezing zijn kenmerken van het Koninkrijk van God. Ze zijn deel van het “goede nieuws” en helpen mensen overtuigen dat ze toch écht bij Jezus moeten zijn! Woorden kun je naast je neer leggen. Maar de kracht, daar kun je niet omheen!

Wees een getuige, geen praatjesmaker

Wie voor de rechtbank een zaak wil winnen, heeft getuigen nodig. Jezus roept ons op om getuigen te zijn. Getuigen leveren bewijs! Onze verhalen gaan niemand overtuigen dat Jezus leeft. Onze liefde wel! Samen met de kracht van de Heilige Geest. De meeste mensen komen tot geloof door bovennatuurlijk bewijs. Ze ervaren in hun eigen leven hoe God iets wonderlijks doet: Hij geneest, bevrijdt of breekt de kracht van angsten en verslavingen. Jezus wil dat je je naar die dingen uitstrekt.

Echte getuigen werken samen met de Heilige Geest

De Heilige Geest geeft je de liefde en bovennatuurlijke kracht om een echte getuige te zijn. De bedoeling is dat je met Hem leert samenwerken om als Jezus te zijn in de wereld. (1 Johannes 4:17) Daarvoor moet je in beweging komen en de “Jezus-dingen” gaan doen. Hij zal dan met je meewerken door bovennatuurlijke “tekenen” (Markus 16:20).

Sommige mensen worden boos als je zegt dat je met de Heilige Geest kunt samenwerken. Ze zeggen: “Je hebt God niet in je binnenzak, hoor!” En dat is waar! God woont niet in je binnenzak, maar in je lichaam. Jouw lichaam is Zijn tempel. Daarom woont ook Zijn kracht in jou. Dat is hét geheim achter het succes van het evangelie: “Christus IN jou!”.

“De Heer” is heel dichtbij. Hij woont IN je!

Als jij in gebed praat met “de Heer”, wat gaat er dan in je om? Probeer je jouw gebed naar de hemel te “lanceren”; als een geestelijke raket die jij afvuurt om helemaal naar de hemel te vliegen? Twijfel je dan of het daar zal aankomen? Of ken je de waarheid en weet je: “De Heer is zo dicht bij. Hij woont namelijk in mij. Het is onmogelijk dat Hij mij niet hoort!”

God is dichterbij dan je denkt! Hij woont in je lichaam, zoals in een echte tempel. Jouw lichaam is dan ook niet zo maar een zak met water, vet en botten; nee, het is een “POWERHOUSE”! Als je die waarheid gaat geloven en in daden omzet, zul je Gods kracht zien stromen.

Stromen van Levend Water

In Ezechiël 47 zie je een Rivier van Levend Water stromen vanuit de tempel van God. Overal waar die rivier komt, komen dingen tot leven en worden ze gezond. Nu komt het: de tempel van God is niet van stenen gemaakt! Het is van vlees en bloed. Jouw lichaam is de tempel!

In Johannes 7:38 zei Jezus het zo: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.Jezus zegt dus dat die Rivier van Levend Water uit je zal stromen. Maar om dat te laten gebeuren, moet jij iets doen: geloven dat Hij ook daadwerkelijk uit je stroomt!

Als je dit begrijpt, begrijp je ook het principe achter het opleggen van je handen bij zieken. De genezende kracht van God stroomt als een Rivier uit je, dwars door je handen naar die andere persoon.

Je lichaam een tempel; what’s the big deal?

Geloven dat de Heilige Geest letterlijk IN je woont, is dus een big deal! Het kan het verschil maken tussen een krachtig en een krachteloos gebedsleven. Daarom zet satan alles op alles om je ervan te overtuigen dat het maar een sprookje is! Hij heeft er zelfs een aparte leugengeest voor aangesteld: de geest van antichrist. Hij ontkent dat Jezus Christus “in het vlees” is gekomen (1 Johannes 4:2-3). Of in gewone mensentaal: Hij ontkent dat de Geest van Jezus in jouw lichaam is komen wonen.

Strijd om jouw tempel

Satan probeert je niet alleen te laten geloven dat de Heilige Geest niet daadwerkelijk in je kan wonen. Hij probeert jouw “tempel” ook nog eens te laten bezetten door “andere geesten”. Ook boze geesten willen graag in jouw tempel wonen, om je zo van binnenuit te beïnvloeden en hun vernietigende kracht door jou heen te laten werken. Veel christenen hebben nog boze geesten in hun tempel wonen. Zij hinderen de invloed en kracht van de Heilige Geest in hen. Sterker nog: veel van hen zijn er ziek van. Hun lichaam wordt geterroriseerd door allemaal vreemde ziekteverschijnselen, verzaakt door deze demonen. Gelukkig heeft God in een oplossing voorzien. Hij is de “Bevrijder”. Laat je tempel door Hem reinigen!

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. Deel 8 van het Handboek helpt je om in actie te komen met de Heilige Geest.