Blog #6

extreem normale vrouwen

extreem normale vrouwen

“Inburgeren” is ook: anders naar vrouwen kijken!

Veel culturen en religies behandelen vrouwen als een soort tweederangs burgers. Wie Jezus wil volgen, zal daar echt mee moeten stoppen! Als Held van God, draag je de cultuur van de hemel met je mee. En in die cultuur zijn vrouwen extreem belangrijk!

Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij liet zien hoe mannen met vrouwen horen om te gaan. Vrouwen horen vrijheid, bescherming en respect van mannen te krijgen … heel veel respect.

Mannen en vrouwen gelijk “in Christus”

Het is een sprookje dat mannen meer geestelijke autoriteit hebben dan vrouwen. Ook is het onzin dat vrouwen minder zouden mogen. De Bijbel zegt duidelijk dat de man en de vrouw “in Christus” gelijk zijn; en dus volledig gelijkwaardig. (Galaten 3:26-29)

Onderwerping? Hou eens op!

Mannen hebben op aarde een belangrijke taak: zorgen dat vrouwen kunnen schitteren en stralen. Net zoals Jezus dat deed en doet! Helaas begrijpen veel mannen dit niet. Ze zijn druk met theologie, vergaderen, posities en protocollen. En vrouwen, ach … die mogen op de kinderen passen, koffie schenken en cake bakken. Veel christelijke mannen geloven werkelijk dat ze belangrijker zijn dan hun vrouwen. Ze zeggen (of denken): “Ik ben het hoofd. Dus jij moet je aan mij onderwerpen.” Wat een vergissing!

Gods geheime wapen: Girl Power!

Het is nooit de bedoeling geweest dat vrouwen alleen schitteren in schoonheid en dienstbaarheid. Nee, de Bijbel zegt dat zij de kop van satan zullen vermorzelen. Als vrouwen in actie komen, kun je wat beleven! Dan gaat het niet over taken in de kerk vervullen, maar over passie, actie en het vuur van de Heilige Geest!

God gelooft in “Girl Power”. Van alle Helden van God op aarde, is naar schatting 2/3 een vrouw. Denk eens in wat er gebeurt als zij allemaal in hun kracht gaan staan. Ze zijn met zo veel! En ze zijn zo sterk! Denk je in wat er gebeurt als mannen ook nog eens leren om samen te werken.

Satan en zijn demonen weten dit. Ze zijn doodsbang voor vrouwen. Daarom hebben ze trucs bedacht om ze klein te houden. Daarbij gebruiken ze christelijke theologie en: mannen.

De mannen rondom Jezus waren niet indrukwekkend

Ja hoor, het klopt! De Bijbel noemt geen 12 vrouwen, maar 12 mannen als de eerste discipelen van Jezus. Maar als je goed kijkt, zie je dat die 12 mannen erg met zichzelf bezig waren. De hele tijd zie je ze domme dingen zeggen, bekvechten om de beste positie en soms zelfs Jezus tegenwerken. Kijk maar eens naar Lucas 9. Als het dan echt spannend werd, waren die mannen bang of gewoon afwezig.

De hoogste eer voor vrouwen

De vrouwen die Jezus volgden waren heel anders! Zij waren vol passie, overal waar Hij ging. En steeds gaf God ze de beste plaatsen en de hoogste eer.

Wie kreeg het voorrecht om als enige mens een biologische ouder van Jezus te zijn? Een vrouw! Wie mocht Hem zalven met olie, voordat Hij zou lijden en sterven? Een vrouw! Wie stonden er bij het kruis toen Hij de wereld redde? Vrouwen! Bij wie meldde Hij zich als eerste, nadat Hij uit de dood was opgestaan? Bij een vrouw! Voor wie komt Jezus ooit terug naar de aarde? Voor een vrouw, Zijn bruid!

Onderdrukking van vrouwen komt uit de geestelijke wereld

Satan heeft een hekel aan vrouwen. Hij haat hen uit het diepst van zijn wezen. In de hele geschiedenis zie je hoe hij mannen en systemen gebruikt om vrouwen te onderdrukken, uit te buiten, te vernederen, misbruiken en buiten gevecht te stellen. Veel godsdiensten en culturen laten dit gewoon toe. Maar oordeel niet te snel: ook in de seculiere westerse samenleving worden vrouwen onderdrukt. Wie wel eens is “verdwaald” op internet, weet precies wat we bedoelen. En hoe zit het met jou, Held van God?

Porno en de geest van vrouwenhaat

Haat tegen vrouwen heeft vele gezichten. Eén daarvan is porno. De man die denkt dat hij met porno alleen maar zichzelf beschadigt, heeft het mis. Het is een directe uiting van satans haat en minachting voor de vrouw. Het is ontworpen in de poorten van de hel om de vrouw te onteren, gevangen te zetten, te misbruiken en te vernietigen. Wie zich hiermee inlaat, werkt samen met de geest van vrouwenhaat. Zo’n geest laat trouwens duidelijke sporen na: als je met hem samenwerkt, ga je merken dat je niet meer kunt stoppen. In de geestelijke wereld ben je dan slaaf van de zonde geworden. Speelt dit bij jou? Bekeer je dan van vrouwenhaat en laat je bevrijden!

Helden staan klaar om te bevrijden!

Nu we weten hoezeer satan vrouwen haat, moeten Gods Helden altijd klaar staan om hen te helpen en te beschermen. Satan is er altijd op uit hen te vernietigen en gebruikt daarbij alle middelen die hij kan vinden. Het liefst gebruikt hij de mannen. Wanneer een man satan de ruimte geeft om zijn vrouw aan te vallen, zal hij dat zeker doen. Dat is de reden waarom zo veel christelijke vrouwen nog in een geestelijke gevangenis zitten. De Helden van God kunnen daar iets aan doen. Zij hebben de autoriteit en bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om hen te bevrijden uit de gevangenis!

Mannen, help de vrouwen om op te staan!

Het Koninkrijk van God gaat doorbreken als vrouwen gaan functioneren in de positie die God voor hen heeft. Het probleem is echter: de mannen zijn (mede) verantwoordelijk dat dit gaat gebeuren! Daarom geeft de Bijbel duidelijke opdrachten aan de man. Hij moet zorgen dat de vrouw in stelling kan worden gebracht!

Mannen, als je geen liefde en bescherming aan je vrouw geeft, heb je een probleem met God. Hij wil dat jij jouw leven voor haar neerlegt, van haar houdt en respect voor haar hebt. Maak geen misbruik van het feit dat ze misschien fysiek zwakker is dan jij. Doe je dat toch, dan zal het je gebedsleven hinderen. En nog erger: het zal je vrouw belemmeren om te leven in haar goddelijke bestemming. Wij zouden niet graag in je schoenen staan wanneer je dat aan Jezus moet gaan uitleggen!

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. In Deel 6 van het Handboek kun je zien hoe Jezus naar vrouwen kijkt. In Deel 15 kun je zien welke trucs satan gebruikt om vrouwen klein te houden. Trap er niet in!