Blog #7

extreem normale life style

extreem normale life style

Een extreem normale Held is “Heilig”

De Helden-familie van God staat als een vuurtoren middenin de donkere wereld te stralen. Hun karakter, hun cultuur en hun lifestyle lijken op die van Jezus. Daarom vallen zij op.

Als Held van God ben je “heilig verklaard”. Niet door de paus, maar door God Zelf. Niet om wat je doet, maar om wat God over je zegt. Hij zegt: “Nu je bij Jezus hoort, hoor je bij Mij. Jij valt nu onder een aparte categorie mensen: Mijn zonen en dochters! Je bent ‘heilig’!”. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven! Heilig zijn heeft niets te maken met zweven. Heilig zijn betekent “apart” zijn: anders dan gewoon. Extreem normaal dus!

Inburgeren: krijg een extreem normale lifestyle

Een Held van God is niet alleen heel apart, hij heeft ook een heel apart leven, en hij dóet ook hele aparte dingen! Maar om zo’n extreem normaal leven te gaan leiden, moet je wel keuzes maken en stappen zetten. Dat hoort bij extreem normaal “inburgeren!” 

Een Held jaagt naar het Woord van God

Zonder de Bijbel, het Woord van God, kun je niet extreem normaal zijn. Het is niet zomaar een boek, maar een bovennatuurlijk cadeau. Het Woord van God geeft kracht om te veranderen. Maar je krijgt het niet zomaar. Je moet er met je hele hart naar zoeken en jagen; als naar een verborgen schat. Wie zoekt, die zal vinden!

De Heilige Geest is coach en leraar

Wie studeert heeft een docent nodig. De Heilige Geest heeft die taak. Jij moet Gods Woorden bestuderen. Hij brengt ze in bepaalde situaties bij je in herinnering en helpt je om ze uit te voeren. Kijk maar in Johannes 14:26 en 1 Johannes 2:27. Gaaf hè?!

Een Held doet het Woord van God

Het Woord van God is geen gewoon studieboek. Als je alleen maar leest of studeert, zal je leven niet veranderen. Het Woord van God moet je namelijk doen!

Een christen die de Bijbel alleen gebruikt voor studie of theologie, maar er niet uit leeft, houdt zichzelf voor de gek. Zo iemand is een geestelijke “beunhaas”. Als er tegenslag komt, wordt zijn leven een puinhoop! In de geestelijke wereld lijkt je leven dan op een spagaat: met één been in het Koninkrijk van God en met het andere erbuiten. Je kunt dat een tijdje oprekken, maar uiteindelijk gaat het pijn doen!

Een Held weet wat echte aanbidding is

“Aanbidding” is niet hetzelfde als geestelijke liederen zingen of een kerkdienst bijwonen. Echte aanbidding is een lifestyle van intieme en intensieve omgang met Jezus: Hem kennen en Zijn liefde en vreugde verspreiden. Dat betekent ook dat je omziet naar mensen die in nood zitten. Jezus zegt: “Wat je doet voor iemand die lijdt, doe je eigenlijk voor mij.” Wat een kracht komt er dan vrij! Het opent en sluit deuren!

Een Held denkt en handelt vanuit zijn geest

Het denken en doen van een mens wordt aangestuurd door de hersenen. Iemands wil, gevoel en emoties bepalen wat hij doet. We noemen dat “de ziel”. Het is menselijk en heel logisch om zo te leven. Maar extreem normaal leven werkt heel anders. Een extreem normale Held leeft niet vanuit zijn “ziel”, maar vanuit zijn “geest”.

De geest van een extreem normale Held is verbonden met de Heilige Geest. En die Geest stelt je in staat om geestelijk waar te nemen. Naast zien, horen, ruiken, voelen en proeven met je natuurlijke zintuigen, krijg je van de Heilige Geest een bovennatuurlijk zintuig. Daarmee kun je geestelijke dingen “zien”, “horen”, “ruiken”, “voelen” en “proeven”.

Als je leert waar te nemen door de geest, zul je merken:

  • Dat God heel veel houdt van die vervelende man die jou steeds lastig valt;
  • Dat die zieke persoon die door de dokter is opgegeven, gewoon door een boze geest is overweldigd en door bevrijding genezen kan worden;
  • Dat die moeilijke situatie waarin je je bevindt, geen verlies betekent, maar juist de opmaat is tot een nieuw spannend hoofdstuk in je leven;
  • Dat veel mooie redeneringen van mensen 100% waterdicht kunnen zijn, maar in de geest voor 0% kloppen;
  • Dat jouw boosheid en frustratie voor God geen enkele reden zijn om iets aan jouw situatie te doen;
  • Dat je een beroep mag doen op alles wat Jezus al voor je in de hemel heeft voorbereid;
  • Dat God een plan met je leven heeft en dat Hij daarvan alvast dingen aan je wil laten zien.

Nu weet je dat er een geestelijke Waarheid is, die je alleen maar met je wedergeboren geest kunt waarnemen. Die stelt je in staat om te leven door geloof.

Een Held leeft door geloof, niet door redeneren

Je kunt alleen maar met God samenwerken vanuit geloof en niet door te gaan redeneren. Als je Hem probeert te begrijpen met je verstand, dan blokkeer je en kun je niets van Hem ontvangen. Jezus noemt dat “twijfelen”. Maar als je leert te ontvangen door geloof (en dus met je geest), is alles mogelijk! De bovennatuurlijke realiteit van God gaat dan voor je open. Satan en zijn demonen draaien overuren om jou hierin tegen te houden.

Een Held weet wat in de hemel voor hem klaar ligt

Jezus leerde ons bidden in het “Onze Vader”: “Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.” Maar wat is de wil van de Vader in de hemel eigenlijk? Om de wereld te zegenen met alle geestelijke zegeningen! Jezus leert je hoe je de realiteit van de hemel naar de aarde kunt halen! Wat in de hemel ligt, is voor jou beschikbaar!

Een Held weet hoe hij moet vragen en ontvangen

Bidden is niet zomaar een praatje maken met God. Bidden is ook dat je kunt vragen om alles wat je nodig hebt om op aarde een extreem normale Held te zijn. Je moet altijd onthouden: God kijkt vol verwachting hoe jij je missie volbrengt. Hij gaat met je mee en wil je slagkracht, luchtsteun, en bevoorrading geven. Helaas vragen veel mensen zich af: “ Hoort de hemel me eigenlijk wel?” Laat Jezus deze twijfel wegnemen. Leer van hem om effectief te bidden en te ontvangen! Ontvangen is niet hetzelfde als je handen ophouden en afwachten … Ontvangen is aanpakken en toe-eigenen.

Een Held wil Gods stem “horen”

Het is altijd Gods verlangen geweest om met de mens “face to face” te kunnen communiceren. Hij wil Zijn hart en Zijn plannen met je bespreken. Hij wil vriendschap! Door de Heilige Geest die in je woont, kun je met God spreken en Zijn stem verstaan. Vaak gaat het niet om een hoorbare stem, maar om indrukken die Gods Geest doorgeeft aan jouw geest. Je kunt Zijn stem “verstaan”.

De Bijbel roept ons op om te jagen naar profetie. Dat gaat over het verstaan van Gods stem en het doorgeven van wat Hij zegt. Een Held van God jaagt daarnaar. Maar, ga niet naast je schoenen lopen. Bij profetie gaan vaak dingen fout. God weet dat ook. Daarom bevat de Bijbel belangrijke aanwijzingen en tips.

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. Deel 7 van het Handboek helpt je om een extreem normale lifestyle te ontwikkelen.