Blog #5

extreem normale cultuur

extreem normale cultuur

Cultuur: het kloppend hart van een volk

Een cultuur kun je niet met een paar woorden beschrijven. Een cultuur bestaat uit een bonte verzameling van normen, waarden, omgangsvormen, manieren, hoogtijdagen, eigenaardigheden en taboes. Wie in Nederland komt wonen, krijgt met deze cultuur te maken. En als je hier woont, wil de cultuur graag dat je mee doet! Toch? Maar wat nu als je Jezus gaat volgen? Welke cultuur wordt dan jouw cultuur? Of zijn er “dubbele paspoorten” in de hemel?

Medeburger van de hemel; vreemdeling op aarde

Toen je Jezus ging volgen, werd je “medeburger” van het Koninkrijk van God. (Efeze 2:19) In jouw geestelijke “paspoort” kwam te staan: “Onderdaan van het Koninkrijk van de Hemel”. Maar er gebeurde nog meer: voor de geestelijke wereld verloor je ook je Nederlanderschap. In de geestelijke wereld werd je voor Nederland (en voor de rest van de wereld) “een vreemdeling” ofwel “een bijwoner”. Met je lichaam woon je nog op het grondgebied van Nederland (en val je onder de wetten van dat land), maar met je geest ben je inwoner van het Koninkrijk van God (en val je onder de geestelijke wetten van dat Koninkrijk).

Omarm de cultuur van het Koninkrijk

Het Koninkrijk van God heeft een eigen cultuur. Als Held ben je daar een vertegenwoordiger van. Jij brengt die cultuur binnen in de Nederlandse cultuur. De bedoeling van de cultuur van het Koninkrijk van God is altijd geweest dat daardoor alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Daarom wil God overal Zijn vertegenwoordigers hebben: in alle volken en alle landen. Dit werkt natuurlijk alleen als de cultuur van het Koninkrijk van God sterker is dan de cultuur van het land waar je woont. Veel christenen bewegen volledig mee met de cultuur van Nederland. Als Held doe je dat natuurlijk niet! Jij bent immers op aarde om de hemel te vertegenwoordigen. Laat daarom je denken vernieuwen!

Inburgeren in de cultuur

Iedere nieuwe inwoner van een land moet zo snel mogelijk leren hoe de cultuur van dat land in elkaar zit. Inburgeren dus! Dat geldt ook voor het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk heeft een eigen sfeer en een eigen manier van omgaan met mensen en situaties. De Bijbel spreekt over de “wegen van God”. Het zijn de “manieren” van het Koninkrijk. Deze manieren staan vaak haaks op de “manieren” van het land waarin we wonen. Maar om een succesvolle Held van God te zijn, is het nodig dat je je oude cultuur afleert en gaat denken, spreken en handelen overeenkomstig de cultuur van het Koninkrijk. Daarom moeten we “inburgeren” in de cultuur van het Koninkrijk. Wedden dat je daar een veel mooier mens van wordt?!

Cultuur is karakter

De cultuur van het Koninkrijk vloeit voort uit het karakter van God. Je kunt Zijn karakter onder andere leren kennen:

 • Door Zijn Goedheid en Namen te kennen. (We bespreken dit in Hoofdstuk 108 en Deel 4 van ons boek)
 • Door de vrucht van de Geest. (Zie Galaten 5:22)
 • Door de eenzijdige liefde van God te kennen. (Zie daarover de Hoofdstukken 108-112 en 266)
 • Door samen te werken met de Heilige Geest.

Ook zie je in de Evangeliën hoe Jezus de cultuur van het Koninkrijk perfect voorleeft. Waar Zijn Heilige Geest op aarde de ruimte krijgt om de cultuur te veranderen, zul je als vrucht de eigenschappen van Zijn karakter terug zien. Dát is de cultuur van het Koninkrijk. En jij hebt de sleutels om die cultuur te brengen!

Een voorproefje

De Helden van God hebben de cultuur van het Koninkrijk. In alles wat ze doen brengen ze die cultuur mee. Hieronder kun je lezen wat Helden over hun cultuur zeggen:

 • Wij staan midden in de samenleving
 • Wij willen de hemel op aarde
 • Wij leven door en met het Woord van God
 • Wij werken samen met de Heilige Geest
 • Wij discussiëren niet; wij demonstreren (laten het zien)!
 • Wij zijn betrouwbare, opbouwende “vaders”
 • Wij laten de extreme Goedheid van God zien
 • Wij hebben Liefde die van één kant komt
 • God zorgt voor ons
 • Wij zijn niet bang om te verliezen
 • Wij staan voor waarheid en echtheid
 • Iedereen is belangrijk
 • Wij respecteren en waarderen vrouwen
 • Wij nemen kinderen heel serieus
 • Wij (be)oordelen elkaar niet
 • Wij nemen geen aanstoot
 • Wij beschermen elkaars eer
 • Wij gaan voor gezonde relaties
 • Wij willen aanmoedigen
 • Wij willen vertrouwen geven
 • Wij willen groeien en verbeteren
 • Wij houden van hoeren, zakkenvullers, roddelaars, boeven en afgodendienaars
 • Wij houden elkaar scherp in een sfeer van veiligheid
 • Wij oordelen niet
 • Wij dwingen niemand
 • Wij bruisen en blinken!
 • Wij zijn blij, vrij en spontaan
 • Wij willen Gods Water laten stromen
 • Wij willen dat iedereen meedoet
 • Wij zijn één door de Heilige Geest, niet door theologie

Om je te helpen een echte Held te worden, schreven we “EXTREEM NORMAAL, Handboek voor Helden”. Het is bedoeld voor iedereen die Jezus wil volgen, maar dan zonder religieus gedoe. Deel 5 van het Handboek gaat helemaal over de extreem normale cultuur van het Koninkrijk van God.